סדנאות חיבור בין יהודים וערבים.

סדנאות חיבור בין יהודים וערבים.

בגישת משחקי האדמה, כל אחד מהצדדים מפתח משחק מלמד את עמיתו לשחק בו.

משחק הוא גשר אל הזולת.

כן ניתן לשהות יחד וליהנות, וכך לעקוף פערי שפה, תרבות, מראה חיצוני וקונפליקט.

כאן המשחק מבטא פן עמוק של יוצרו, לכן המשחק המשותף מאפשר אינטימיות וחיבור אנושי, ממקום מאוד בטוח המוגן במרב המשחק וחוקיו.

פוסטר משחקי אדמה בונים דיאלוג ושלום

בונים דיאלוג ושלום - משחקי האדמה

בונים דיאלוג ושלום

סדנאות קהילתיות במשחקי האדמה.

סדנאות קהילתיות במשחקי האדמה.

שיטת משחקי האדמה מהווה קרקע לחיבור קהילתי ובין-דורי.

הקהילה מעבדת את האדמה ליצירה וכך היא הופכת בסיס לקשר.

מכאן והלאה נובעות היצירות האישיות של המשתתפים, אשר הופכות לדמויות, לוחות משחק וכלים שונים.

כל אלו יוצרים רובד נוסף וססגוני של תקשורת עם הזולת.

הקהילה יוצרת יחד ומשחקת. הקהילה לומדת את השיטה ומעתה היא ממשיכה את המסע. לסדנאות אלו ערכים של התלכדות קהילתית וחוסן מתוך הנאה.