סדנאות חיבור בין יהודים וערבים.

סדנאות חיבור בין יהודים וערבים.

בגישת משחקי האדמה, כל אחד מהצדדים מפתח משחק מלמד את עמיתו לשחק בו.

משחק הוא גשר אל הזולת.

כן ניתן לשהות יחד וליהנות, וכך לעקוף פערי שפה, תרבות, מראה חיצוני וקונפליקט.

כאן המשחק מבטא פן עמוק של יוצרו, לכן המשחק המשותף מאפשר אינטימיות וחיבור אנושי, ממקום מאוד בטוח המוגן במרב המשחק וחוקיו.

פוסטר משחקי אדמה בונים דיאלוג ושלום

בונים דיאלוג ושלום - משחקי האדמה

בונים דיאלוג ושלום