ליווי מקצועי והדרכת מפעילי מרחבי תחושות

ליווי מקצועי והדרכת מפעילי מרחבי תחושות

ליווי מקצועי והדרכת מפעילי מרחבי תחושות

הקמת מרחב תחושות דורש הבנה מעמיקה של אוכלוסית היעד, הצרכים שלה והמטרות אותן רוצים להשיג. אנו מעבירים השתלמויות והסמכות בארץ ובעולם בתחום הטבע תרפיה, משחקי האדמה ועבודה במרחב התחושות