על מרחב התחושות, מיקוד שליטה ומסוגלות עצמית

את המונח מיקוד שליטה חיצוני ופנימי פיתח ג’וליאן רוטר (Rotter, 1966). מיקוד השליטה הוא הרגשת השליטה של אדם על חייו. כאשר האדם מאמין לרוב כי תנאי הסביבה, המזל או אנשים אחרים הם המכריעים באשר להצלחותיו וכישלונותיו, ניתן להניח כי הוא בעל מיקוד שליטה חיצוני, ואם הוא חש שמרב הישגיו וכישלונותיו תלויים בו, ניתן להניח שהוא בעל מיקוד שליטה פנימי. רוטר הראה שבעלי מיקוד שליטה פנימי יגלו מוטיבציה גבוהה להישגים, לעומת בעלי מיקוד שליטה חיצוני. שתי הקטגוריות הללו, מיקוד שליטה פנימי וחיצוני, הן קטבים של ציר רציף, ולאורכו מגוון של מצבי ביניים.

Share This
WhatsApp chat