משחקי האדמה בכל בית-ספר.

עידננו, העידן הטכנולוגי, מתאפיין בעלייה תלולה באחוזי הילדים שהנם בעלי בעיות ויסות במערכת החינוך. מדובר בקשיים בויסות החושי, הויסות הרגשי והויסות ההתנהגותי. קשיים אלו פוגעים באיכות חיי הילדים, בדימויים העצמי וביכולתם להצליח חברתית ולימודית. בהמשך חייהם, קשייהם יפגעו ביכולתם להגשים את הפוטנציאל להגשמה עצמית.

שיטת משחקי האדמה יוצרת מענה לקשיי דור האלפיים.

השיטה מסייעת לילדים לפתח כישורי ויסות-עצמי במגוון רמות והיבטים.

המגע עם האדמה מאפשר לילדים תחילתו של מסע בו הם לומדים את חושיהם ותוך כדי כך מווסתים אותם. היצירה מאפשרת לילדים ביטוי אישי אוטנתי, כמיכל לנושאים המרכזיים עמם נפשם מתמודדת. המשחק בתוצרים מאפשר לילדים תנועה בטוחה שבה מתחוללת התפתחות רגשית ופיזית, תוך כדי תקשורת עם הזולת. תכנון משחקי-אדמה מהווה פלטפורמה לפיתוח מגוו רחב מאוד של כישורי-חיים ומיומנויות למידה.

כיצד זה יקרה?

ראשית נגיע אליכם על מנת להמציא וליצור עם הילדים מגוון משחקים. לאחר שהמשחקים יתייבשו, נגיע שוב ונשחק עם הילדים במגוון המשחקים. מכאן והלאה משחקי  האדמה שניצור יחד עם הילדים יישארו בבית הספר כפינה של משחקים מווסתים, ומגבשים שישפרו גם את האקלים הבית-ספרי.

Share This
אם לוחצים פה אפשר להתכתב איתנו בווצאפ