מהי גישת משחקי האדמה?

מהי גישת משחקי האדמה?

מהי גישת משחקי האדמה?

משחקי האדמה היא גישה המאשפרת לנו ליצור מאדמה ונייר בלבד ייצוגים למסענו הנפשי, וההתפתחות הנפשית מתרחשת תוך תהליכי היצירה והמשחק.
משחקי האדמה שלנו יכולים להיראות כלוחות מבוך, כעולם זעיר עם שלל דמויות, כבית או בקתה, כשחזור של משחק מתרבות קדומה, כמתקן טכנולוגי שנמציא, הכולל חלקים נעים ומסתובבים ועוד. ככל יצירה שלנו, המשחקים שנמציא, יגלו לנו את עצמנו ויהיה בכוחם להפתיע אותנו בדרכים שונות. במשחקים פרי המצאתנו, יוטבעו דרכי החשיבה שלנו, השקפת העולם, הערכים ואף התכנים הרגשיים שלנו. כשנשחק במשחק שיצרנו, נתפתח בכל הערוצים הללו, בפרט אם אנו משתפים בו את הזולת.

משחקי האדמה כגישה לפיתוח חוסן

ילדים בעת מלחמה בישראל יצרו באדמה דמויות וחפצים שהם בעלי משמעות של הגנה, ויחד עם זאת גם משחקים בהם הם יכולים לחוות תחושת שליטה. באזורי אסונות ומשברים ממושכים, הילדים מאבדים את תחושת השליטה על חייהם. ההזדמנות שניתנת בידיהם ליצור עולם משחקי עם אתגרים וסכנות שהם יכולים לשלוט בהם, היא אבן דרך מכריעה בנתיב הריפוי מהטראומה. תחושת המסוגלות-העצמית שמתפתחת תוך תהליכי היצירה וההתמודדות עם האתגר המשחקי, גם היא מרכזית בתהליך הריפוי. הילד רוכש כך תחושה שיש בידו כוח להשפיע על חייו, על חווייתו הרגשית בהווה ובכך נולדת בו גם תקווה לגבי העתיד.

משחקי האדמה ככלי לפיתוח הקואורדינציה והחשיבה הטכנולוגית

משחקי מבוך

משחקי המבוך מאפשרים תרגול שליטה תוך ויסות תנועתי יחד עם תרגול היכולת לשאת מצבי חוסר הצלחה ולתעל אותם להצלחה, כאשר הגולה או הגולות “בורחות”. ערכים נוספים הם תכנון תנועה, בלימת דחפים, תיאום עיניים ידיים, קואורדינציה ותנועות מעקב עיניים אשר גם מועילות
לקשר בין שתי אונות המוח. משחקים אלו טובים לטיפול במגוון מצבים ולקויות כגון: קשיי קשב וריכוז, תת-תחושתיות ועוד.

משחקי אדמה כפיתוח כישורים קוגניטיביים

משחקים אלה מפתחים את היכולת ללמוד עקרונות הנדסיים, את היכולת להחיל ולשכלל את העקרונות ההנדסיים על מבנה שמציירים ומתכננים בדמיון, היכולת לעמוד באתגר של תהליך הבנייה, שכולל ניסוי וטעייה, יכולת התגברות על תסכולים ובתוכו היכולת לדחיית סיפוקים על מנת להבנות תהליך בנייה רב-
שלבי לאורך שבועיים.

משחקי האדמה מאפשרים פיתוח של מגוון כישורים

  • כוחות יצירה ויצירתיות
  • חשיפה תחושתית למרקמים של האדמה
  • פיתוח מיומנויות חברתיות וחשיבה חברתית
  • חשיבה המתבטאת בהנדסת אנוש
  • חשיבה ערכית
  • שכלול ופיתוח המיומנויות המוטוריות, כושר ריכוז, תיאום עין-יד, עמידה בתסכולים וקואורדינציה ועוד
  • טיפוח ההערכה העצמית והדימוי העצמי
  • המשחק כבבואה של הנפש – בזכות היצירה העצמית של המשחק, ניתן לראות את הנושאים האישיים המעסיקיםאת היוצר.

קורסים חווייתיים

אנו מציעים מגוון הכשרות שיאפשרו לכם ליישם את גישות משחקי האדמה ומרחבי התחושות בעבודתכם החינוכית או הטיפולית. נשמח לבנות עבור הצוות המקצועי שלכם הכשרה בנושאי משחקי האדמה, מרחבי תחושות, תיאטרון הבובות בחינוך ובטיפול, טיפול בטבע ועוד.

חושבים שכדאי שנדבר?

משחקי האדמה בכל בית-ספר.

משחקי האדמה בכל בית-ספר.

משחקי האדמה בכל בית-ספר.

עידננו, העידן הטכנולוגי, מתאפיין בעלייה תלולה באחוזי הילדים שהנם בעלי בעיות ויסות במערכת החינוך. מדובר בקשיים בויסות החושי, הויסות הרגשי והויסות ההתנהגותי. קשיים אלו פוגעים באיכות חיי הילדים, בדימויים העצמי וביכולתם להצליח חברתית ולימודית. בהמשך חייהם, קשייהם יפגעו ביכולתם להגשים את הפוטנציאל להגשמה עצמית.

שיטת משחקי האדמה יוצרת מענה לקשיי דור האלפיים.

השיטה מסייעת לילדים לפתח כישורי ויסות-עצמי במגוון רמות והיבטים.

המגע עם האדמה מאפשר לילדים תחילתו של מסע בו הם לומדים את חושיהם ותוך כדי כך מווסתים אותם. היצירה מאפשרת לילדים ביטוי אישי אוטנתי, כמיכל לנושאים המרכזיים עמם נפשם מתמודדת. המשחק בתוצרים מאפשר לילדים תנועה בטוחה שבה מתחוללת התפתחות רגשית ופיזית, תוך כדי תקשורת עם הזולת. תכנון משחקי-אדמה מהווה פלטפורמה לפיתוח מגוו רחב מאוד של כישורי-חיים ומיומנויות למידה.

כיצד זה יקרה?

ראשית נגיע אליכם על מנת להמציא וליצור עם הילדים מגוון משחקים. לאחר שהמשחקים יתייבשו, נגיע שוב ונשחק עם הילדים במגוון המשחקים. מכאן והלאה משחקי  האדמה שניצור יחד עם הילדים יישארו בבית הספר כפינה של משחקים מווסתים, ומגבשים שישפרו גם את האקלים הבית-ספרי.